Akce

01.03.2016 | Přednáška o kosmetice, hygieně a zkrášlování
 

10. března nás  Ondra Rudolf z Ústavu technologie tuků, tenzidů a kosmetiky TF UTB ve Zlíně seznámil s historií kosmetiky, oblékání a stolničení.