Akce

30.06.2011 | Pasování prvňáčků 2011
 

Konec školního roku je již tradičně v knihovně spojen se slavnostním pasováním prvňáčků do rytířského řádu čtenářského.

 

Nově pasovaných 30 rytířů a rytířek slíbilo králi Knihomolu I., že budou vzornými čtenáři a ke knížkám se budou chovat s patřičnou úctou a láskou. Po slavnostním aktu čekalo ještě děti překvapení v podobě divadélka Bu-Bu.